Leveringsvoorwaarden | Dican Sport

Leveringsvoorwaarden 

De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht d.d.12-3-1990 onder No 14.398

Verkorte Algemene Leveringsvoorwaarden.

PRIJZEN: Alle prijzen in offertes, bestellijsten en deze website zijn exclusief BTW. In deze website vermelde prijzen zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
Op verzoek maken wij offertes voor de gewenste artikelen. Na de in de offerte genoemde vervaldatum is de offerte niet meer bindend.

LEVERINGEN: Orders boven €  250,00 excl.BTW. en naleveringen worden franco geleverd.

Bij orders beneden de € 250,00 excl.BTW. worden bezorg- of verzendkosten in rekening gebracht.                                                                                  

Bij orders beneden € 50,00 excl.BTW. wordt een bedrag ad € 7,50 voor administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u een leveringscontract heeft voor belijningsproducten, voor levering op route. Worden op de belijningsproducten geen bezorg of verzendkosten berekend.

Grote artikelen, zoals, doelen, dug-outs, grondbeugels en andere instalaties worden af fabriek geleverd, hier worden transportkosten op berekend, of indien anders is vermeld.

BETALINGEN: Contant of binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betalingen worden alle rente - en incassokosten aan de afnemer doorberekend van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Alle goederen blijven ons eigendom tot de factuur geheel is voldaan.